AC Planinetz

Новини

Общо събрание

Изпратен от npetkov на 09.03.2006 18:25

УС на АК "Планинец" свиква Общо събрание на 14 април 2006 г.

Събранието ще започне в 17 ч в София, бул. Евлоги Георгиев 38, пресклуб "България". Дневен ред:

1. Отчет за изминалия период.
2. Приемане на нови членове.
3. Избор на нов Управителен съвет.
4. Определяне размера на членския внос.
5. Промени в Устава на клуба.
6. Разни.

Поканват се всички членове на клуба да вземат участие.

 

Още няма направени коментари.

Коментари се правят само от регистрирани посетители. Регистрирайте се или влезте.