AC Planinetz

News

Експедиция Гашербрум 2009

Sent by slavei on Jun 29, 2009 - 11:28 AM

Основни цели
1. Изкачване на неизкачван от българи осемхилядник - връх Гашербрум I (8068m).
2. Изкачване на два осемхилядника в рамките на една експедиция - Гашербрум I (8068m) и Гашербрум II (8035m).

Посвещение
Експедицията се посвещава на 80-годишнината от началото на организираното алпийско движение в България – Учредяването на Българския алпийски клуб на 19 ноември 1929 г.

Учатници в експедицията
Николай Петков - АК Планинец
Николай Вълков - АК Планинец
Дойчин Боянов - СК Вертикален Свят
Боян Петров - СК Вертикален Свят

Актуална информация за експедицията

Снимки от експедицията

 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.