Home / Проект "Чиста Рила" / Мальовица- врата към долината 122

Снимки: Мила Печенякова, Катя Иванова и Кристина Георгиева