AC Planinetz

Новини

Общо събрание на АК "Планинец" на 20 март 2018 г.

Изпратен от npetkov на 09.02.2018 10:39

Събранието се свиква от Управителния съвет и ще се състои на 20 март 2018 г., вторник, от 18 ч. Поканват се всички членове, кандидати за членове и симпатизанти на клуба да вземат участие.

Място: София, ул. "Хан Крум" 7, партер

Дневен ред:

1. Отчет за дейността за 2017 г.
2. Приемане на календарен план и бюджет за 2018 г.
3. Промени в устава.
4. Избор на нов УС.
5. Приемане на нови членове.
6. Разни.

Членският внос за годината ще бъде събиран на самото събрание.

 

Още няма направени коментари.

Коментари се правят само от регистрирани посетители. Регистрирайте се или влезте.