News

УС на АК "Планинец" свиква Общо събрание на 1 юли 2020 г.

Sent by npetkov on May 29, 2020 - 09:13 AM

 УС на АК "Планинец" свиква Общо събрание на 1 юли 2020 г., сряда, от 19:00 ч. Поканват се всички членове, кандидати за членове и симпатизанти на клуба да вземат участие.

Място: София, ул. "Хан Крум" 7, партер.

 

Дневен ред:

1. Отчет за дейността за 2019 г.
2. Приемане на календарен план и бюджет за 2020 г.
3. Приемане на нови членове.
4. Разни.

 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.